0519 542442 info@fysioameland.nl
In tegenstelling tot algemene fysiotherapie houdt kinderfysiotherapie zich veel meer bezig met voortdurende veranderingen op basis van groei en ontwikkeling. Fysiotherapie Metz de Boer werkt samen met kinderfysiotherapeute Eelsiena van der Meer. Zij is werkzaam bij Grip fysiotherapie en training in de Dokkum en is regelmatig op Ameland.

Wat is het?
Kinderfysiotherapie is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugdigen van nul tot zestien jaar met een achterstand in hun motorisch functioneren. Het kan daarbij gaan om zuigelingen of schoolgaande kinderen met een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Hoe werkt het?
De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van consultatiebureau-arts, huisarts of specialist. Ook de kinderfysiotherapie is, net als algemene fysiotherapie, rechtstreeks toegankelijk. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het nieuwe zorgstelsel. . De eerste 18 fysiotherapie behandelingen worden dan ook betaald vanuit de basisverzekering.

Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt kinderfysiotherapie een volledig beeld van het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en (pleeg)ouders een behandelplan op. Meestal kan de behandeling op Ameland plaats vinden en zal er tussen Eelsiena en de behandelende fysiotherapeut op Ameland contact zijn over de voortgang. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak aanvullende informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars, uiteraard in overleg en na goedkeuring van de (pleeg)ouders.

De behandeling
De fysiotherapie behandeling bestaat hoofdzakelijk uit oefentherapie, waarbij kinderen op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen hun motorische vaardigheden kunnen verbeteren. Bij zuigelingen of peuters vindt de fysiotherapie behandeling soms plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis. Tijdens de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut veelvuldig contact met de (pleeg)ouders, die, zeker als het om zeer jonge kinderen gaat, een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van hun kind. De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of zij zelf de beste behandeling kan geven. Zo zal zij een kind met een knieblessure bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut, of een kind met incontinentieproblemen naar de bekkenfysiotherapeut.

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?
Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of de organen. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer- en specifieke oefeningen nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Bij elke leeftijd hoort een aantal omschreven vaardigheden. De kinderfysiotherapeut kan op basis daarvan vaststellen of de ontwikkelingen van het kind vertraagd of afwijkend is.

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen die op een moment in hun ontwikkeling problemen hebben met bewegen, houding en zintuigen. Voorbeelden van problemen of ziektebeelden die een kinderfysiotherapeutische behandeling wenselijk maken:

Baby en peuter
• Ontwikkelingsachterstand
• Voorkeurshouding
• Huilbaby
• Billenschuiver
• Hersenbeschadiging (w.o. cerebrale parese)
• Open rug / nek (spina bifida)
• Te vroeg geborene (pre-en dysmaturiteit)
• Verlamming van een arm t.g.v. de bevalling (erbse parese / plexus brachialis laesie)
• Syndroom van Down 

Jonge kind
• Erbse Parese (verlamming van een arm t.g.v de bevalling)
• Ontwikkelingsachterstand
• Vreemd lopen (afwijkend looppatroon)
• Hersenbeschadiging (w.o. cerebrale parese)
• Lage of hoge spierspanning
• Standsafwijkingen van rug, armen en benen
• Aangeboren afwijkingen die houding en beweging lastig maken
• Ademhalingsproblemen
• Jeugdreuma
• Overgewicht / obesitas
• Diabetes
• Conditie / uithoudingsvermogen
• zindelijkheidsproblemen

Ouder kind
• Ontwikkelingsachterstand
• DCD (Developmental Coördination Disorder) / NTT (Neuromotor Task Training)
• Hersenbeschadiging (w.o. cerebrale parese)
• Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
• Schrijfproblemen
• Houdingsproblemen (standsafwijkingen van de rug)
• Ademhalingsproblemen
• ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (P.D.D.)
• Jeugdreuma
• Continentieklachten
• Overgewicht / obesitas
• Diabetes
• Conditie / uithoudingsvermogen

Info en contact
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met onze praktijk. U kunt zich ook direct bij ons inschrijven.