0519 542442 info@fysioameland.nl

HBF

Humane Bewegings Functionaliteit is een behandelwijze die het bewegingsgedrag van mensen als uitgangspunt heeft en als zodanig aansluit bij het domein van de fysiotherapie, manuele therapie en diverse oefentherapiesystemen zoals Cesar en Mensendieck. De theoretische onderbouwing van het behandelen en de behandeltechniek wijkt echter op belangrijke punten af van die welke in de fysiotherapie en manuele therapie gebruikelijk zijn. Voor meer informatie http://www.bewegingsfunctionaliteit.com

De therapie humane bewegingsfunctionaliteit is ontwikkeld door Cees de Graaf (therapeut humane bewegingsfunctionalteit), Engel Sinke (manueeltherapeut) en Amand Verberk (psycholoog en em. hoogleraar soc. functieleer RUG Groningen, †2007).

Info en contact
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met onze praktijk. U kunt zich ook direct bij ons inschrijven.